Ett bolag som väljer att notera aktier på börsen genomför en ipo därefter brukar man erbjuda individer att kunna teckna eller köpa delar av bolaget till en fast kurs. När noteringen har genomförts kan vanlig handel av aktier påbörjas. Detta innebär också att när ett företag börsnoteras går det från att vara privat till offentligt. Genom att notera företaget på börsen tar företaget in mer pengar i utbyte mot aktier till allmänheten. Företaget kan själv bestämma hur många aktier som bör säljas och med hjälp av en investeringsbank kan man få ett rekommenderat pris på aktien.

Ofta genomförs en börsnotering så företaget kan:

  • Vidare finansiera företaget och öka tillväxten
  • Utveckla ett nytt projekt eller forskning
  • Expandera verksamheten
  • Ge befintliga ägare tillfälle att ta ut vinst
  • Skapa popularitet och uppmärksamhet till företaget

Hitta aktier att investera i

När ett företag väljer att erbjuda aktier genom en kommande IPO kan det handla om nya aktier eller redan befintliga aktier men det kan också involvera aktier som investerare vill sälja av i anknytning till IPOn. Några populära IPOs just nu är bland annat Volvo Cars, Synsam, Nordnet, Spotify, Roblox och Oatley, men det finns en mängd olika företag så bäst är att läsa på om företaget och avgöra om det verkar som en bra investering eller inte. Att investera i börsnoteringar innebär alltid en risk och det finns alltid chans att kursen faller efter noteringen. Men såklart finns även chansen för att ett företags kurs stiger om många vill investera i företaget och det anses ha god framtidsprognos.

IOP fördelar och nackdelar

Med IPO kan man köpa aktien direkt vid börsnotering och ofta innebär det ett lägre pris än vad det senare kan stiga till, därför får man chans att köpa aktien billigt för att göra en bra vinst. En lyckad IPO kan generera stora kapital och öka företagets popularitet vilket ger bättre avkastning över tid. Nackdelar kan innebära att företaget måste följa olika regler vilket också bidrar till ökade kostnader. När man väljer att öppna sitt företag för allmänheten tappar man också kontroll över vem som köper delar av det. När ett företag börsnoteras ökar krav på ökar och kravet på transparens.