Ett bolag som väljer att notera aktier på börsen genomför en ipo därefter brukar man erbjuda individer att kunna teckna eller köpa delar av bolaget till en fast kurs. När noteringen har genomförts kan vanlig handel av aktier påbörjas. Detta innebär också att när ett företag börsnoteras går det från att vara privat till offentligt….