Kontokrediter är en viktig del av det finansiella landskapet och populära verktyg som många konsumenter använder sig av. Merax är ett exempel på en svensk kreditgivare som erbjuder privatpersoner möjligheten att teckna en sådan här kreditlina. Med hjälp av en sådan kan du hantera din kortsiktiga problem med kassaflödet eller finansiera oväntade utgifter. Därför är detta ett kraftfullt verktyg som du bör titta närmare på och överväga att skaffa dig.

Likt alla andra finansiella instrument kan dock kontokrediter ha såväl fördelar som nackdelar. I denna artikel belyser vi de viktigaste av dessa.

3 fördelar med de kontokrediter som Merax tillhandahåller

De kontokrediter som Merax tillhandahåller har följande fördelar:

  • Ekonomisk flexibilitet. En av de viktigaste fördelarna med en kreditlina är att den ger dig ekonomisk flexibilitet. Du kan använda den som en typ av buffert att låna pengar från vid behov. På så vis kan den hjälpa dig att hantera oväntade utgifter eller kortsiktiga flaskhalsar i ditt kassaflöde.
  • Lättillgängliga. När Merax har godkänt din ansökan om att få öppna en kontokredit kan du omedelbart börja låna pengar på detta sätt. Du behöver inte göra ytterligare ansökningar eller ägna dig åt annat pappersarbete varje gång du vill använda din kredit. Därmed skiljer sig en kreditlina en hel del åt från ett vanligt banklån.
  • Betala bara för det du använder. En annan viktig fördel med denna typ av låneprodukt är att du bara betalar ränta för de pengar som du använder. Du betalar med andra ord ingen ränta på den del av ditt kreditutrymme som du för närvarande inte utnyttjar. Därmed kan du hålla nere dina löpande räntekostnader jämfört med om du hade tecknat ett traditionellt banklån.

Två möjliga nackdelar med kontokrediter

Det finns även vissa möjliga nackdelar med kontokrediter som du bör känna till. De viktigaste sådana är:

  • Den högre räntan. Dessa krediter har ofta en lite högre ränta än vad ett traditionellt lån vanligtvis har. Så om du lånar mycket pengar på detta sätt kan räntekostnaderna bli ganska höga.
  • Risk för oansvarig belåning. På grund av att kreditlinor är lättillgängliga och smidiga att använda finns det en risk att de används på ett oansvarigt sätt. Därför bör du försäkra dig om att du bara lånar pengar som du har råd att betala tillbaka.