Kategori: Finans

Redovisningsbyråer

Redovisning är en viktig del av alla företags affärsverksamhet. Dess huvudsakliga syfte är att samla in och dokumentera information om ett företags resultat och ställning vid en viss tidpunkt. Detta görs för att tillgodose både de interna och externa intressenternas behov av information. Det finns två typer av redovisning: extern och intern. Extern redovisning via…


Notera aktier på börsen (IPO)

Ett bolag som väljer att notera aktier på börsen genomför en ipo därefter brukar man erbjuda individer att kunna teckna eller köpa delar av bolaget till en fast kurs. När noteringen har genomförts kan vanlig handel av aktier påbörjas. Detta innebär också att när ett företag börsnoteras går det från att vara privat till offentligt….