I företagsvärlden är det alltid viktigt att försöka växa på ett lönsamt sätt. Därför kan ditt företag få en konkurrensfördel genom att dels ha en tillväxt men även en stabilitet och ett bra kassaflöde. Traditionellt sätt har många företagare vänt sig till banker för att låna pengar när de är i behov av finansiering. Men faktum är att det ofta kan vara bättre att belåna fakturor än att ta ett vanligt banklån. Läs mer om denna möjlighet genom att läsa denna artikel!

Vad innebär det att belåna fakturor?

Ditt företag kan välja att belåna fakturor. Genom att göra detta tar du ett lån med obetalda fakturor som säkerhet. När du väljer att göra detta kan du få betalt direkt för de kundfordringar som du har ackumulerat. Detta kan ofta vara fördelaktigt jämfört med att behöva vänta på att kunderna ska betala sina fakturor.

4 fördelar med detta tillvägagångssätt istället för att ta ett banklån

Det finns många fördelar med att belåna fakturor jämfört med att ta ett traditionellt banklån:

  • Snabb tillgång till pengar. En belåning av utestående kundfordringar kan ofta ge dig en snabbare tillgång till pengar jämfört med ett lån. Ofta kan du få betalt inom loppet av några timmar eller några dagar. Ett vanligt banklån kan i värsta fall ta flera veckor eller månader att ro i hamn.
  • Inga krav på ytterligare säkerhet. En annan fördel med detta tillvägagångssätt är att det inte ställer något krav på ytterligare säkerhet. De obetalda fakturorna används nämligen som säkerhet för lånet. Om du istället tar ett vanligt banklån behöver du ofta ställa någon form av säkerhet för banklånet.
  • Lägre krav på ditt företags kreditvärdighet. Ytterligare en fördel med en belåning av kundfordringar är att denna lösning ställer lägre krav på ditt företags kreditvärdighet. Här ligger fokuset istället primärt på hur kreditvärdiga dina kunder bedöms vara. Detta är en stor skillnad jämfört med när du har tänkt ta ett traditionellt banklån.
  • Stärker kassaflödet. Belåningen av fakturorna stärker även ditt kassaflöde på direkten. Ett banklån kan istället vara ansträngande för kassaflödet då du behöver amortera på lånet varje månad.