Redovisning är en viktig del av alla företags affärsverksamhet. Dess huvudsakliga syfte är att samla in och dokumentera information om ett företags resultat och ställning vid en viss tidpunkt. Detta görs för att tillgodose både de interna och externa intressenternas behov av information. Det finns två typer av redovisning: extern och intern. Extern redovisning via…